I) Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul HORECA și din domeniul turismului - maxim 800.000 euro/întreprindere


Beneficiarii schemei de ajutor de stat, înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, sunt:

Agențiile de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN: • 7911 - Activități ale agențiilor turistice
 • 7912 – Activități ale tur-operatorilor
 • 7990 – Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN: • 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
 • 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
 • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
 • 5590 – Alte servicii de cazare

Structurile de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN: • 5610 – Restaurante
 • 5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
 • 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
 • 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin schemă este de 800.000 euro/întreprindere.

Bugetul schemei este estimat la 500 milioane euro.
Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 20% a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN enumerate mai sus, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019.


II) Programul pentru digitalizarea IMM-urilor


Valoarea ajutorului de minimis solicitat trebuie să fie cuprins între 30.000 și 100.000 euro, reprezentând maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor care NU desfășoară activități și NU au autorizate în Certificatul Constatator activități din următoarele domenii:


 • Cod CAEN 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • Cod CAEN 2612 - Fabricarea altor componente electronice
 • Cod CAEN 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • Cod CAEN 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • Cod CAEN 6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • Cod CAEN 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
 • Cod CAEN 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • Cod CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • Cod CAEN 6312 - Activități ale portalurilor web
 • Cod CAEN 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • Cod CAEN 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie


Condițiile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească cumulativ: • Sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Se încadrează în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii aplicației de proiect și la data semnării actului de acordare a ajutorului de minimis;
 • Nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):
  • mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
  • mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
 • Nu se află în una dintre situațiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice;
 • Nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate";
 • Nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare juridică, dizolvare, lichidare sau suspunedare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăute de legislația sau de reglementările naționale;
 • Au sediul social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul;
 • Au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin un an fiscal integral și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. De asemenea, este specificat faptul că o întreprindere care depune aplicația de finanțare în cursul anului 2021 trebuie să fi fost înființată cel târziu la 3 ianuarie 2020 (prima zi lucrătoare din anul 2020) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019 având în vedere dificultățile cauzate de pandemia SARS-2-CoV-2 din anul 2020.


Bugetul alocat pe fiecare dintre cele 8 regiuni:
Buget București-Ilfov 10.000.000 euro
Buget Nord-Est 15.759.000 euro
Buget Sud-Est 13.374.000 euro
Buget Sud Muntenia 14.166.000 euro
Buget Sud-Vest Oltenia 10.773.000 euro
Buget Vest 10.593.000 euro
Buget Nord-Vest 12.897.000 euro
Buget Centru 12.538.000 euro
Buget total 100.000.000 euro


Cheltuieli eligibile:


 • Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementare prin proiect;
 • Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
 • Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării și implementării bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • Cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;
 • Cheltuieli aferente achiziționării/închirierii unui nume de domeniu nou;
 • Cheltuieli aferente achiziționării/închirierii soluției de semnătură electronică;
 • Cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 • Cheltuieli aferente achziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
 • Cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service;
 • Cheltuieli aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;
 • Cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
 • Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;
 • Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementare/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale, și tehnică, din perspectiva corespondenței POC;
 • Servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.


Viziteaza-ne

Cluj Napoca,
str. Aurel Vlaicu,
nr. 180

Vezi pe harta

Contacteaza-ne

Luni - Vineri: 09:00-17:00
office@meuropeanfunds.ro
marg_associates.europeanfunds@yahoo.ro

Pentru a fi la curent cu noutatile va invitam sa urmariti si pagina: fb.me/ConsultantaCluj

Suna-ne

Mobil : 0752 057 816

WhatsApp : contactează-ne
ref. Marginean Elena
(Manager M.A.E.F)